Over Ons

Moedige Dialoog bestaat uit lokale netwerken waarin bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties als gelijkwaardige partners samenwerken aan een duurzame aanpak van geldstress, armoede en schulden. Zo vergroten zij de financiële en sociale redzaamheid in hun regio.

De samenwerking vindt plaats in de vorm van netwerken. De naam hiervan kan per regio verschillen, maar de basis is gelijk. Op dit moment zijn 22 netwerken actief en begin 2019 breiden we uit met nog eens 4 netwerken. Onze ambitie is om in heel Nederland actief te zijn met zo’n 100 Moedige Dialoog netwerken.

Centraal is er aansturing en ondersteuning vanuit de landelijke stuurgroep Moedige Dialoog. Hierin zijn Sociaal Werk Nederland en Rabobank vertegenwoordigd als initiatiefnemers. Meer over de leden van de landelijke stuurgroep vindt u onder contact.

De jaaragenda 2019 van de Moedige Dialoog vindt u hier.