Over Ons

Moedige Dialoog bestaat uit lokale netwerken waarin bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties als gelijkwaardige partners aan een duurzame aanpak van geldstress, armoede en schulden. Zo vergroten zij de financiële en sociale redzaamheid in hun regio.

De samenwerking vindt plaats in de vorm van netwerken. De naam hiervan kan per regio verschillen, maar de basis is gelijk. Op dit moment zijn in 15 regio’s netwerken actief en medio 2018 gaan we in 10 nieuwe regio’s van start. Onze ambitie is om in heel Nederland actief te zijn met zo’n 100 Moedige Dialoog netwerken.

Centraal is er ondersteuning vanuit het landelijke kernteam Moedige Dialoog. Hierin zijn Sociaal Werk Nederland en Rabobank vertegenwoordigd als initiatiefnemers. Het team is compleet met de inzet van Community Partnership Consultants. Meer over de leden van het landelijke kernteam vind u onder contact.

De jaaragenda 2018/2019 van de Moedige Dialoog vind je hier.