Impact

Moedige Dialoog zet zich in om Nederland financieel redzaam te maken. Niet zelfredzaam. Want we weten dat er altijd mensen zijn die het niet alleen kunnen. En dat hoeft ook helemaal niet. Als men maar weet waar hulp te vinden is. We zetten hierbij in op drie belangrijke doelgroepen: huishoudens, jongeren en bedrijven.

Huishoudens
Voor huishoudens zetten we in op financiële redzaamheid. Geld fit noemen we dat. We richten ons vooral op preventie en vroegsignalering. Hierbij combineren we digitale hulpmiddelen en persoonlijke hulpverlening op slimme wijze. Ook zorgen we dat lokale initiatieven hun krachten bundelen. Om écht het verschil te kunnen maken.

Jongeren
Schulden maken is normaal onder de jeugd. Maar is dat wel zo normaal? En weten ze wel waar ze aan beginnen bij het sluiten van een telefoonabonnement? Of lenen bij DUO voor hun studie? Vanuit Moedige Dialoog werken we samen met onderwijs en jeugdwerk om jongeren te helpen gezond om te gaan met geld. Via Wijzer in Geldzaken en Moneyfit van SchuldHulpMaatje bieden we de meest moderne middelen en methoden aan de lokale partners. Daarnaast werken we samen bij het ontwikkelen van een app voor scholieren om te gebruiken binnen de programma’s financiele educatie. Deze app krijgt de naam Monnie (in plaats van de werknaam Doekoe)

Werknemers met geldproblemen zijn kostbaar voor werkgevers. Volgens NIBUD bedragen de extra kosten al snel zo’n € 13.000 per jaar. Denk hierbij aan kosten voor het verwerken van loonbeslag, extra ziekteverzuim en lagere productiviteit van de medewerker. Samen met bedrijven werken we aan de financiële redzaamheid van medewerkers. Bijvoorbeeld met een bedrijvendesk binnen het lokale netwerk of in heel praktische vorm met FiKks.

Moedige Dialoog vindt overal -anders- plaats. Via gezamenlijke speerpunten, zoals huishoudens, jongeren en bedrijven werken de netwerken samen en wisselen kennis en ervaring met het sociaal intranet DialoogNet als verbindende factor.