Waarom

Financiële redzaamheid voorkomt problematische schulden en armoede. Er is volop reden hierin te investeren. Enkele cijfers:

  • 1 op de 5 huishoudens kampt met risicovolle of problematische schulden
  • 1 op de 8 kinderen groeit op in armoede
  • 40% van de jongeren is onvoldoende financieel geletterd

 

De oorzaken van deze problemen zijn zeer divers en complex. Een paar voorbeelden:

  • te weinig inkomen om de vaste lasten te kunnen betalen, met name in situaties met langdurige bijstand, WAJONG uitkering, flexibele banen met laag inkomen of ZZP-constructies
  • onvoorziene life events als ziekte, scheiding of werkloosheid waarbij het inkomen vermindert en kosten stijgen
  • onverstandige uitgaven of niet op tijd betalen van rekeningen met als gevolg extra kosten voor aanmaningen of boetes
  • onduidelijkheden rondom toeslagen en uitkeringen

 

Jaarlijks kost de schuldhulpverlening € 1 miljard. Voor elk huishouden met ernstige financiële problemen betaalt de samenleving € 100.000. Een fractie van deze bedragen wordt besteed aan preventie en vroegsignalering. En dat terwijl iedere euro hieraan uitgegeven € 2,50 oplevert. Tijd om het anders aan te pakken!

Om écht het verschil te maken is een vernieuwende, dynamische aanpak nodig. Dit vraagt moed en dialoog. Daarom is er de Moedige Dialoog.