Contact

A. Voor persoonlijke informatie en hulp verwijzen wij naar:

  • Geldfit.nl – krijg via deze website online advies met indien nodig verwijzing naar lokale hulp
  • Schuldendebaas.nl – online schuldhulpverlening namens aangesloten gemeentes en werkgevers

 

B. Contactgegevens van de regionale netwerken vindt u hier

C. Voor algemene informatie over Moedige Dialoog kunt u contact opnemen via info@moedigedialoog.nl (Danielle van den Akker of met de leden van het landelijk kernteam).

Jacqueline Beekman: verbinder
telefoonnummer 06 22 78 45 60De kunst is om zo te verbinden dat het je overkomt zonder er naar op zoek te gaan. Die momenten van verbinding zijn schaars. Mensen blijven mij echter verrassen in het vinden van dat verbinden. Dat is waar ik mij graag aan verbind.
Daniëlle van den Akker: organisator
telefoonnummer: 06 51 12 44 11Ik zet me graag in om goede ideeën tot concrete resultaten te brengen, inclusief het nodige regelwerk en de punten op de i. Een mooie manier om vanuit het landelijke kernteam bij te dragen aan de financiële redzaamheid in Nederland.
Paul Bakker: inspirator
telefoonnummer: 06 12 93 33 13Samen bouwen aan een samenleving waar iedereen een perspectief heeft, inspireert mij. Financiële redzaamheid vergroten in elke regio is onze missie. Graag kom ik delen van de inspiratie die ik heb mogen ervaren in echt samen werken over eigen grenzen heen!
Henk Kinds: facilitator
telefoonnummer: 06 50 66 82 85Hoe kun je van elkaar leren en wat is er nodig om met elkaar samen te werken in de netwerken van de Moedige Dialoog? Daar over na te denken en daartoe faciliteiten te bieden geeft mij en mijn collega’s veel voldoening.